Joris van Lankforst

Komt uit Nimweghen en heeft gewerkt  in en rondom kasteel Duckenbourg (latijn : Duckemberg)

Zorgt voor zijn zus en haar tweeling. Als leerling touwslager is hij bezig dit mooie en belangrijke vak onder de knie te krijgen. Hij repareert tenten en is zowel hout- als metaalbewerker. Binnen de Hanzecompagnie maakt hij zich nuttig door de ridders te helpen met het aan- en uittrekken van de harnassen. Ook ondersteunt hij smid Isenhardt bij allerlei werkzaamheden.