Missie

Waar staan wij voor

De Hanzecompagnie heeft ten doel de Middeleeuwen op zo authentiek mogelijke wijze gestalte te geven. Zowel kennis als beleving van de Middeleeuwen delen we met een breed publiek, van jong tot oud. Educatie is voor ons een vanzelfsprekend en belangrijk aspect, evenals het ervaren van plezier aan de beleving van de middeleeuwen.

We geven het leven in de Middeleeuwen vorm met een zo dicht mogelijke historische benadering van kleding, uitrusting, kampement, attributen en verhalen. Zowel ambachten als ridders maken deel uit van dit middeleeuwse leven.

We verwezenlijken ons doel tijdens deelname aan evenementen, door het zelf organiseren van een evenement, door het uitvoeren van projecten of door het geven van lezingen.

De Hanzecompagnie is een Stichting zonder winstoogmerk.