Hanzecompagnie.

Middeleeuwse belevenis ambachten en ridders.

Klik hier om te zien waar we geweest zijn inclusief foto’s

Nieuws

Contact

E-mail : info@hanzecompagnie.nl

Missie

Waar staan wij voor

De Hanzecompagnie heeft ten doel de Middeleeuwen op zo authentiek mogelijke wijze gestalte te geven. Zowel kennis als beleving van de Middeleeuwen delen we met een breed publiek, van jong tot oud. Educatie is voor ons een vanzelfsprekend en belangrijk aspect, evenals het ervaren van plezier aan de beleving van de middeleeuwen.

We geven het leven in de Middeleeuwen vorm met een zo dicht mogelijke historische benadering van kleding, uitrusting, kampement, attributen en verhalen. Zowel ambachten als ridders maken deel uit van dit middeleeuwse leven.

We verwezenlijken ons doel tijdens deelname aan evenementen, door het zelf organiseren van een evenement, door het uitvoeren van projecten of door het geven van lezingen.

De Hanzecompagnie is een Stichting zonder winstoogmerk.

Over ons

Hanzecompagnie
Hanze vlag

Wij zijn de Hanzecompagnie.

Onze naam heeft een middeleeuwse achtergrond: ‘Hanze’ betekent bewapende schare of gemeenschap. De Hanze was een verbond van middeleeuwse steden, in de dertiende eeuw ontstaan uit de samenwerking van kooplieden.

Door samen te werken konden handelaren toegang verkrijgen tot markten en havens van vele middeleeuwse steden in het westen en noorden van Europa.  Hanzesteden waren door samenwerking in staat hun belangen te verdedigen en zichzelf en hun handelswaar beter beschermen. In de veertiende eeuw had de Hanze een grote economische macht en kon zelfs politieke invloed uitoefenen. De Hanze was ook zeer goed in staat om ridders en voetvolk op de been te brengen om af te rekenen met vijanden.

Door de toenemende handel ontstond behoefte om grote hoeveelheden handelswaar over grote afstanden te kunnen vervoeren. Als eerste begon de Hanze met het bouwen van grote zeeschepen: de Kogge. Zeeroutes vanuit Kampen liepen via de Zuiderzee naar Londen, Antwerpen, Gent, Brugge tot zelfs in Portugal. Noordelijke routes gingen naar Denemarken, Noord-Duitsland en andere landen aan de Oostzee. Regelmatig kwam het voor dat Koggen van de Hanze werden overvallen door kapers of handelsconcurrenten. De Hanze stelde dan een internationale vloot van bewapende Koggen samen om een eind te maken een deze bedreigingen. Koggen werden dus niet alleen als handelsschip gebruikt maar waren ook af en toe tijdelijk in gebruik als oorlogsschip.

In de Lage Landen waren oostelijke steden als Groningen, Bolsward, Stavoren, Elburg, Kampen, Hattem, Deventer, Zutphen, Doesburg, Arnhem en Nijmegen lid van de Hanze. Dit zijn slechts enkele van de vele Hanzesteden: in de middeleeuwen waren een paar honderd steden in West- en Noord-Europese landen aangesloten bij het Hanzeverbond.

Nog steeds bestaan er tussen die steden veel internationale contacten. Denk maar eens aan de Internationale Hanzedagen die jaarlijks in telkens een andere Hanzestad worden gehouden. In 2017 waren de Internationale Hanzedagen in Kampen. Een belangrijk evenement was toen het internationale middeleeuwse kampement in het stadspark en de opvoering van een stuk Kamper Hanzegeschiedenis uit 1423.

De naam van onze groep is ‘Hanzecompagnie’. In deze naam zijn enerzijds de ambachten en handel te herkennen, anderzijds is ook duidelijk dat we onze belangen gewapenderhand kunnen verdedigen. Dat zit zowel in het woord ‘Hanze’, als in het woord ‘compagnie’. Bij compagnie kun je zowel denken aan een legereenheid, als aan een handelsonderneming. De naam ‘Hanzecompagnie’ vertegenwoordigt dus zowel de ambachten als de ridders binnen onze groep. Bovendien heeft ‘Hanzecompagnie’ ook een relatie met de Ridders van de IJssel, die immers Hanzestad Kampen als uitvalsbasis hadden.