Agenda

Wanneer en waar zijn wij te vinden.

WanneerEvenementWaar
Bijgewerkt : 30-4-2020

Facebook

Beleef het leven in de middeleeuwen!
Het weekend van 17 & 18 oktober logeren ridders en ambachtslieden van de Hanzecompagnie op het terrein van het Muiderslot.
Ridders dagen elkaar uit in een echt riddergevecht, er wordt middeleeuws gekookt, ambachtslieden laten zien hoe allerlei dingen in de middeleeuwen werden gemaakt. Je kijkt je ogen uit! Samen met de verhalen worden de middeleeuwen voor je ogen weer levend.
Lees verder…Verberg …

Bekijk op Facebook

6 maanden geleden

Hanzecompagnie

De Hanzecompagnie was met een klein groepje bij de Ruïne van Brederode. Het publiek was erg geïnteresseerd in de middeleeuwse verhalen bij de verschillende attributen. We genoten ook van het mooie kasteel, de tentoonstellingen, de nieuwe kruidentuin en de warme gastvrijheid van Angelique en Rob! Al met al een bijzonder mooi weekend. Lees verder…Verberg …

Bekijk op Facebook

6 maanden geleden

Hanzecompagnie

De Hanzecompagnie is in het weekend van 5+6 september te vinden op Kasteel Radboud in Medemblik. 🙂 Samen maken we de middeleeuwse geschiedenis levend in een klein kampement naast het kasteel. Ervaar de levende verhalen van een ridder en van verschillende ambachten! Lees verder…Verberg …

Bekijk op Facebook

11 maanden geleden

Hanzecompagnie

Op 31 mei – 1 juni was in kasteel Radboud in Medemblik een middeleeuws weekend gepland met de Hanzecompagnie. Vanwege de corona pandemie kan dit helaas niet door gaan. Zodra er zicht is op het einde van de pandemie proberen we verderop in dit seizoen een nieuwe datum voor dit evenement te vinden. We houden jullie op de hoogte. Lees verder…Verberg …

Bekijk op Facebook

Missie

Waar staan wij voor

De stichting zonder winstoogmerk heeft ten doel de beleving van de middeleeuwen in de ruimste zin van het woord gestalte te geven. Onze stichting werkt volledig kostendekkend.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van evenementen, het opzetten en doen uitvoeren van projecten, het geven van lezingen, het adviseren en informeren van publiek en instanties, waaronder gemeenten, het zorg dragen voor de publiciteit en promotie omtrent de activiteiten van de stichting, het doen maken van de voor de uitvoering van genoemde activiteiten benodigde attributen.

Feitelijk het herbeleven van de Middeleeuwen voor jong en oud. Het gaat ons niet om de strikte authenticiteit maar om de dichte benadering hiervan. Voor ons staat de persoonlijke beleving van de geïnteresseerde voorop. Het gaat daarbij om de beleving, het plezier en de deelname. Met en voor een breed publiek willen we de geschiedenis laten herleven. Dit kan tijdens lezingen, op scholen en tijdens ieder ander evenement. De geschiedenis heeft ons gemaakt en mag niet vergeten worden.”

Over ons

Hanzecompagnie
Hanze vlag

Wij zijn de Hanzecompagnie.
Als groep zijn wij de voortzetting van de ‘Ridders van de IJssel’.
Onze naam heeft een middeleeuwse achtergrond: ‘Hanze’ betekent bewapende schare of gemeenschap. De Hanze was een verbond van middeleeuwse steden, in de dertiende eeuw ontstaan uit de samenwerking van kooplieden.

Door samen te werken konden handelaren toegang verkrijgen tot markten en havens van vele middeleeuwse steden in het westen en noorden van Europa.  Hanzesteden waren door samenwerking in staat hun belangen te verdedigen en zichzelf en hun handelswaar beter beschermen. In de veertiende eeuw had de Hanze een grote economische macht en kon zelfs politieke invloed uitoefenen. De Hanze was ook zeer goed in staat om ridders en voetvolk op de been te brengen om af te rekenen met vijanden.

Door de toenemende handel ontstond behoefte om grote hoeveelheden handelswaar over grote afstanden te kunnen vervoeren. Als eerste begon de Hanze met het bouwen van grote zeeschepen: de Kogge. Zeeroutes vanuit Kampen liepen via de Zuiderzee naar Londen, Antwerpen, Gent, Brugge tot zelfs in Portugal. Noordelijke routes gingen naar Denemarken, Noord-Duitsland en andere landen aan de Oostzee. Regelmatig kwam het voor dat Koggen van de Hanze werden overvallen door kapers of handelsconcurrenten. De Hanze stelde dan een internationale vloot van bewapende Koggen samen om een eind te maken een deze bedreigingen. Koggen werden dus niet alleen als handelsschip gebruikt maar waren ook af en toe tijdelijk in gebruik als oorlogsschip.

In de Lage Landen waren oostelijke steden als Groningen, Bolsward, Stavoren, Elburg, Kampen, Hattem, Deventer, Zutphen, Doesburg, Arnhem en Nijmegen lid van de Hanze. Dit zijn slechts enkele van de vele Hanzesteden: in de middeleeuwen waren een paar honderd steden in West- en Noord-Europese landen aangesloten bij het Hanzeverbond.

Nog steeds bestaan er tussen die steden veel internationale contacten. Denk maar eens aan de Internationale Hanzedagen die jaarlijks in telkens een andere Hanzestad worden gehouden. In 2017 waren de Internationale Hanzedagen in Kampen. Een belangrijk evenement was toen het internationale middeleeuwse kampement in het stadspark en de opvoering van een stuk Kamper Hanzegeschiedenis uit 1423.

De naam van onze groep is ‘Hanzecompagnie’. In deze naam zijn enerzijds de ambachten en handel te herkennen, anderzijds is ook duidelijk dat we onze belangen gewapenderhand kunnen verdedigen. Dat zit zowel in het woord ‘Hanze’, als in het woord ‘compagnie’. Bij compagnie kun je zowel denken aan een legereenheid, als aan een handelsonderneming. De naam ‘Hanzecompagnie’ vertegenwoordigt dus zowel de ambachten als de ridders binnen onze groep. Bovendien heeft ‘Hanzecompagnie’ ook een relatie met de Ridders van de IJssel, die immers Hanzestad Kampen als uitvalsbasis hadden.